عوامل موثر در چیدمان و طراحی دکور آرایشگاه زنانه

عوامل موثر در چیدمان و طراحی دکور آرایشگاه زنانه

طراحی هر محیط به فراخور اقتضائات درونی اش، صورت می پذیرد. طراحی چیدمان در دکور آرایشگاه زنانه توسط طراح، واجد اهمیت فوق العاده ای می باشد. در این قسمت از کار، نتیجه همه محاسبات، تحلیل ها، هزینه ها، اقدامات و تلاش ها دیده می شود. طراح فقط با به میدان آوری و بکارگیری علم، نبوغ، استعداد، خلاقیت، تجربه و مهارت خود می تواند به ترکیبی حداکثری و خوب از اجزاء و عناصر متوسط دست پیدا کند.

 حذف و اضافه عناصر محیط

در نظام آفرینش، کلیه اجزای هستی به گونه ای آفریده شده اند که هم از یکدیگر تاثیر بپذیرند و هم بر یکدیگر تاثیر بگذارند. چنانچه غیر از این باشد یعنی می توان آن عنصر را بدون هیچ پیامد ناخوشایندی به سهولت از عالم هستی حذف کرد. البته این منحصر به حذف نمی شود بلکه با همین استدلال، می توان عناصر بی خاصیتی را هم به صحنه اضافه کرد. در نتیجه با چنین حذف و اضافه های بی دلیل عناصر، دیگر نمی توان ادعا کرد که طراحی هستی، عالمانه و حکیمانه صورت پذیرفته است.

  طراحی داخلی آرایشگاه زنانه نیز از همین قاعده کلی که در بالا بدان اشاره شد، تبعیت می کند. بر اساس این قاعده کلی، دکور آرایشگاه زنانه توسط کارشناس خبره و اهل فن به گونه ای طراحی می شود تا هر شیء و عنصر محیط در جایی که قرار داده شده، بیشترین بازدهی و اثرگذاری را داشته باشد. به عبارت دیگر؛ در یک طراحی هدفمند، هوشمندانه و حرفه ای، تمامی عناصر محیط سالن زیبایی در بهترین موضع خود قرار داده می شوند.

رنگ و نور از عوامل اصلی در اثرگذاری بر افراد به شمار می آیند البته این اثرگذاری، محدود به دو عامل مذکور نمی شود. نور فقط فضا را روشن نمی کند بلکه بر عناصر و اشیاء مختلف محیط نیز می تابد. اینکه طراح عالم باشد که از نورهای طبیعی یا مصنوعی استفاده کند یا از نورپردازی عمومی یا موضعی بهره ببرد یا تابش نور را در سالن زیبایی به صورت پنهان یا آشکار انجام دهد به تنهایی کافی نیست. حتی اگر طراح دکور آرایشگاه زنانه بداند که از چه زوایایی تابش انوار باید صورت بگیرد باز هم برای طراحی ماهرانه محیط کفایت نمی کند. در واقع همه اینها لازم هستند اما کافی نیستند.

اشراف طراح بر موارد لزوم و کفایت

طراح در طراحی سالن زیبایی، موارد لزوم و کفایت را به صورت همه جانبه، مورد بررسی و دقت نظر قرار می دهد. او با دانش تخصصی خود و نیز تجربه ای که کسب نموده بر این لزوم و کفایت، اشراف کامل پیدا کرده است.  طراح می داند که نورها با چه کمیت و چه کیفیتی باید بر اشیاء و لوازم داخل آرایشگاه زنانه تابانده شوند. چرا که در هر محیط به فراخور اقتضائات درونی و لحاظ موارد لزوم و کفایت، نورپردازی خاص همان محیط، صورت می پذیرد.

  شاید نیازی به توضیح نباشد که طراحی نورپردازی آرایشگاه زنانه با فروشگاه پوشاک متفاوت از یکدیگر هستند. این تفاوت از سه چیز ناشی می شود. اول از این جهت که شکل و ماهیت این دو کار با هم متفاوت می باشند. دوم از این بابت که اشیاء و لوازم درون هر یک از محیط های مذکور با هم فرق دارند. سوم از این حیث که چیدمان عناصر در دو محل با دو کارکرد مجزا، متفاوت از هم می باشند. بنابراین نورهای تابشی در سالن زیبایی، احساسی را باید به حاضران القاء کنند که با نورهای تابیده شده در فروشگاه و احساس القایی آن، متمایز از یکدیگر می باشند. بدیهیست که یک طراح حرفه ای دکوراسیون آرایشگاه زنانه بر این وجوه تمایز، آگاهی کامل دارد. یعنی او می داند که چه نورهایی لازم است و به چه میزان باشد تا کفایت کند.

  طراح حرفه ای محیط داخلی آرایشگاه زنانه بر روانشناسی رنگ، عالم است. به مقدار لازم و اندازه کافی رنگ ها آشنایی دارد. او خواص، ویژگی ها و تاثیرات ذاتی رنگ ها را می شناسد. طراح می داند که چه رنگی باید در کنار کدام رنگ دیگر بنشیند تا فضای مورد نظر را برای ایجاد حس خوشایند ناظران فراهم نماید. دانایی و تسلط بر روانشناسی رنگ در زمره توانمندی های ضروری یک طراح خوب به شمار می آید.

طراحی چیدمان

آیینه یک عنصر اصلی در طراحی دکور آرایشگاه زنانه تلقی می شود. بنابراین انتخاب شکل و چیدمان آیینه ها فوق العاده مهم هستند. در واقع آیینه ها، هسته مرکزی سالن زیبایی محسوب می شوند چون اغلب کارها و فعالیت آرایشگران در مقابل آیینه ها به انجام می رسد. چشمان مشتری، آرایشگر و دیگر حضار در سالن زیبایی به آیینه ها دوخته می شود. آیینه ها اشیاء قابل اعتمادی هستند. آنها هرگز دروغ نمی گویند و هر آنچه را که هست بی کم و کاست به بینندگان خود ارائه می دهند.

طراحی دکوراسیون آرایشگاه زنانه

 با این وجود، کار طراحی و مسئولیت های طراح هنوز خاتمه نیافته است. مبلمان آرایشگاه زنانه مقوله ای نیست که بتوان از آن چشم پوشید. این موضوع، دو وجه دارد. وجه اول، ناظر به کمیت و کیفیت مبلمان در سالن زیبایی می شود اما وجه دوم، ناظر بر چیدمان لوازم خواهد بود. شاید بتوان ادعا کرد که تازه سخت ترین قسمت کار آغاز شده است.  طراحی چیدمان لوازم آرایشگاه زنانه توسط طراح، واجد اهمیت فوق العاده ای می باشد. در این قسمت از کار، نتیجه همه محاسبات، تحلیل ها، هزینه ها، اقدامات و تلاش ها دیده می شود. در واقع، خروجی کار حاصل خواهد شد. تمام آنچه که درباره نورپردازی و روانشناسی رنگ گفتیم، اینجا به ثمر خواهند نشست. چه بسا نورپردازی، روانشناسی رنگ، تهیه لوازم مورد نیاز در سالن زیبایی و انتخاب تک تک آنها با وسواس صورت پذیرفته باشد اما خروجی کار مطلوب نباشد. به عبارت دقیق تر؛ خروجی کار، خودش را در چیدمان به منصه ظهور و بروز می رساند. نتیجه کار، مهم است.

اهمیت چیدمان

اهمیت چیدمان در دکور آرایشگاه زنانه همانند ارنج یک تیم ورزشی می باشد. ممکن است در یک تیم ورزشی، توانایی های هر بازیکن به تنهایی در حالت ایده آل خود باشد اما سرمربی تیم با چیدمان نادرست در زمین، باعث شکست تیم خود شود. در چنین وضعیتی، اشکال از تک تک عناصر نیست بلکه چیدمان بازیکنان در زمین بازی، علت شکست تیم شده است.

طراحی چیدمان همان ترکیب و ارنجی می باشد که طراح در جانمایی تک تک وسایل آرایشگاه زنانه انجام می دهد. یک طراح با تجربه می تواند با در اختیار داشتن اجزاء و عناصری با قابلیت متوسط به نتیجه ای خوب بلکه عالی و منحصر به فرد دست یابد. طراح فقط با به میدان آوری و بکارگیری علم، نبوغ، استعداد، خلاقیت، تجربه و مهارت خود می تواند به ترکیبی حداکثری و خوب از اجزاء و عناصر متوسط دست پیدا کند. هنر طراح قابل، همین است. گاهی اوقات برخلاف انتظار عموم مردم از ترکیب عناصر عالی در دکوراسیون آرایشگاه زنانه، یک نتیجه متوسط به دست می آید. علت چنین دستاورد خسارت باری فقط در چیدمان و ترکیب عناصر نهفته است.

طراح دکور آرایشگاه زنانه از یک سو، جزئی نگری می کند. یعنی او یک بار، ویژگی های هر عنصر را جدا از بقیه عناصر سالن مورد بررسی قرار می دهد تا مطمئن شود که آن جزء، شایستگی قرار گرفتن در بین دیگر عناصر سالن زیبایی را دارد. در مرحله بعد هماهنگی و توازن میان دو یا چند جزء را مورد توجه قرار می دهد. وقتی طراح نسبت به این موضوع اطمینان حاصل نمود، نوبت به جانمایی و چیدمان عناصر در طراحی سالن زیبایی خواهد رسید. هنگام چیدمان لوازم آرایشگاه زنانه، طراح به عنوان یک کل به مجموعه می نگرد.

کشف بی نظمی و ناهماهنگی

اگر طراح در نگاه کلی به مجموعه آرایشگاه زنانه، بی نظمی و ناهماهنگی مشاهده کند، اصلاحات خود را انجام می دهد. گاهی ممکن است که طراح در بدو امر، دقت لازم را در گزینش عناصر سالن زیبایی به درستی انجام نداده باشد، در این فرض، وقتی کار طراحی به پایان می رسد، آن اشکال دیده می شود.

علت دیده شدن ناهماهنگی پس از پایان طراحی چیدمان این است که در یک مجموعه متوازن و هماهنگ از جمیع جهات، کوچکترین ناهماهنگی به سرعت کشف می شود. به عبارت دیگر؛ مجموعه منظم، متوازن و هماهنگ، بی نظمی و ناهماهنگی را بر نمی تابد و در مقابل آن واکنش نشان می دهد. این واکنش، خودش را در عیان کردن آن عنصر ناهماهنگ مجموعه، متبلور می سازد. در چنین وضعیتی، طراح مجبور خواهد بود که چند مرحله به عقب باز گردد و با اصلاحات مکرر، جبران مافات کند.

بخش عمده ای از زیبایی دکور آرایشگاه زنانه مرهون عناصر چوبی، آیینه ها، صندلی های مشتریان و مبل های راحتی مشتریان در حالت انتظار است. در واقع اینها بیش از دیگر عوامل به چشم ناظران می آیند. طراحی سالن زیبایی به گونه ای رقم می خورد که توجه بیشتری به این عناصر صورت گیرد.

مهمترین موضوع در ذهن طراح برای چیدمان لوازم، مساحت (زیربنا) آرایشگاه زنانه است. طراح مکرراً به منظور چیدمان مبلمان باید این عامل تاثیرگذار را مد نظر قرار دهد. او می داند که فضای داخلی آرایشگاه نباید خیلی شلوغ و یا خیلی خلوت باشد تا ناهماهنگی حادث نشود. شلوغی یا خلوتی محیط سالن زیبایی از لوازم، سیگنال ناخوشایند افراط یا تفریط را برای بیننده ارسال می نماید. افراط و تفریط هر دو، نبردی دیرینه با اعتدال دارند. طراح دائماً باید اعتدال و میانه روی را در چیدمان مبلمان رعایت کند زیرا می داند که در چنین نبردی، همواره اعتدال پیروز میدان است.

دکور آرایشگاه زنانه

 

نتیجه

ذوق، سلیقه، خلاقیت و مهارت طراح دکور آرایشگاه زنانه در چیدمان مبلمان سبب می شود که از یک سو؛ انگیزه های بازگشت مشتریان به آن مکان حفظ و بلکه تقویت شود. از سوی دیگر؛ انگیزه های آرایشگران برای ماندن در چنین محیطی کم رنگ نشود. ایجاد و برقراری توازن انگیزشی نزد این همه افراد با سلایق گوناگون، کار دشواری به نظر می رسد که طراح حرفه ای دکوراسیون آرایشگاه زنانه از عهده انجام آن بر می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *