عنوان پروژه : مشاوره ، طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی، میز کانتر متریال : MDF ، شیشه ، نور پردازی    طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شماره 1    طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شماره 2                    طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شماره 3     […]

عنوان پروژه : مشاوره ، طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی، میز کانتر

متریال : MDF ، شیشه ، نور پردازی

  

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شماره 1

  

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شماره 2                    طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شماره 3

               

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شماره 4             طراحی و اجرای غرفه نمایشگاه برق