طراحی دکوراسیون سرویس بهداشتی

یکی از مهمترین نکات کاربردی در طراحی داخلی سرویس بهداشتی در خانه در نظر گرفتن زیبایی و رعایت اصول بهداشتی ، حس آرامش می باشد.سرویس های بهداشتی شامل دستشوئی ، روشوئی و حمام می باشد. البته فضای حمام اصولا جداگانه می باشد.

سرویس بهداشتی دستشویی شامل روشویی، توالت ایرانی و فرنگی می باشد همچنین سرویس حمام هم شامل رختکن، دوش و انواع آن ، توالت فرنگی و روشویی که تمامی این موارد بستگی به فضا و طراحی دکوراسیون سرویس های بهداشتی دارد در ادامه مطالب به طور جداگانه با هر یک  از موارد فوق توضیحاتی در اختیار شما قرار داده ایم.