روف گارن یا بام سبز

بام سبز(روف گاردن)، تکنولوژی مدرن سقف سبز است با کارایی بالا بر روی پشت بام ها و تراس ها که به دلیل نیاز به  موادی سبک و بسیار مقاوم و نیز ایجاد بستری مناسب برای رشد پوششی گیاهان ، امری  تخصصی  و مهندسی می باشد .

یکی از مهم ترین مزیت های روف گاردن روی بام ، میزان نور آفتابی است که در طول ساعات روز دریافت می کند و می تواند برای ایجاد محیطی دنج برای استراحت ، پذیرایی و پرورش گیاهان در نظر گرفت.

نکاتی در طراحی روف گاردن

طراحی و اجرای روف گاردن  شامل دو مرحله عمرانی اجرای ایزولاسیون و زهکشی ، لنداسکیپ ، اجرای فضای سبز و تجهیزاتی مانند آلاچیق ، آبنما ، باربیکیو   و … می باشد.

انتخاب مصالح روف گاردن هم یکی از مهمترین نکاتی که باید در اجرای روف گاردن توجه کنیم ، محدودیت در وزن مصالح می باشد.

 

روف گاردن شامل موارد زیر می باشد

فضای سبز گل کاری ، آلاچیق، فضای نشیمن و پذیرایی، باربیکیو ، آب نما و ….. می باشد.

 فضای نشیمن

آلاچیق روف گاردن

آلاچیق

   آب نما

محل اجرای روف گاردن شامل لابی ســـاختمانها ، پاسیو ها ، تراس هـــا بـــه علت خصوصـــی بـــودن، یکی از اولیـــن هدفهای اجرای سیســـتم روف گاردن هســـتند. پوشـــیده بودن سقف تراســـها باعث ایجاد محیطـــی متفاوت با بـــام از نظر عملکرد هســـتند.

 

  بام سبز در لابی

بام سبز در تراس

بام سبز در پاسیو

 

مزایای بام سبز

ایجاد منظر شهری سبز و کاهش آلودگی

کاهش اثرات گرمایش و تغییرات آب و هوایی شهری

تصفیه هوا و کاهش CO2 هوا

ایجاد محیطی سبز، زیبا ونیمه عمومی (مشاعی) برای ساکنین ساختمان و بالا بردن کیفیت زندگی

بالا بردن طول عمر غشای بام (دو یا سه بار بیشتر) با محافظت از آن در برابر اشعات UV مضر و صدمات آب و هوایی.