میز اداری

میز اداری یکی از مهمترین لوازمی ضرروری در محل کار می باشد.با توجه به میزان مساحت فضای مورد نظر باید نکاتی را در خصوص انتخاب نوع میزها و چیدمان آنها در طراحی دکوراسیون مکان های اداری و تجاری در نظر بگیریم ، در مورد طراحی دکوراسیون و چگونگی قرارگیری مبلمان اداری و میز منشی و پرسنل در یک فضای اداری باید به این نکته توجه نمود چرا که همیشه ارباب رجوع به پشت میز دسترسی نداشته باشد و همچنین برای در معرض قرار نگرفتن مانیتور و یا اطلاعات خصوصی آنها این امر حائز اهمیت می باشد.یکی از مهمترین نکات در انتخاب مبلمان برای فضاهای اداری این است  که رسمی بودن فضا راحتی مبلمان اهمیت زیادی ندارد و ایجاد حس رسمی و اداری بودن تنها توسط مبلمان های خاص اداری امکان پذیر است.

میز اداری

 

انواع میزهای اداری

شامل میزهای مدیریت ،پذیرش یا منشی ، میزهای کنفرانس ، میز کارمندان و…

 

میز اداری مدیریت

میز اداری مدیریت  میز اداری مدیریت

 

میز مدیریت

میز مدیریت  میز مدیریت

 

میزهای پذیرش یا منشی

میزهای پذیرش یا منشی  میزهای پذیرش یا منشی  

 

میزهای کارمندان

میزهای کارمندان  میزهای کارمندان

میز کنفرانس

میز کنفرانس  میز کنفرانس