ایده هایی برای اجرای طراحی دکوراسیون داخلی آرایشگاه زنانه

ایده هایی برای اجرای طراحی دکوراسیون داخلی آرایشگاه زنانه

ایده هایی برای اجرای طراحی دکوراسیون داخلی آرایشگاه زنانه

تاثیر طراحی دکوراسیون داخلی آرایشگاه زنانه بر بانوان غیر قابل انکار است. طراحی باید به گونه ای رقم بخورد که به افزایش احساس امنیت در نزد بانوان بیانجامد. اهمیت فضای داخلی برای خانم آرایشگر تا بدین درجه معقول، منطقی و ضروری به نظر می رسد که مدیر سالن زیبایی باید برای آن، وقت گذاشته و نیز مبالغی هزینه کرده باشد. طراحی می بایست به گونه ای اعجاز آمیز، اشتیاق را در دل حاضران برای بازگشت به آن محیط فراهم آورد.

کمال طلبی فطری زن

بر روی کره زمین، هیچ خانمی را نمی توانید پیدا کنید که بگوید؛ من به یک سالن زیبایی رفتم که خیلی آرایشگاه کثیف و زشتی بود! این یک قاعده کلی است که البته استثناء هم دارد یا به تعبیر دیگر؛ تخصیص هم می خورد. استثناء آن جایی خواهد بود که مرد با لحنی عتاب آلود در اولین دیدار پس از رجعت بانو از آرایشگاه زنانه به نحوه آرایش همسرش اعتراض کند. همین اعتراض کافی خواهد بود تا روح و روان بانو را ویران کند! البته خانم این سوال را بی پاسخ نخواهد گذاشت. او سعی می کند این انتخاب آرایشگاه زنانه را به مادر شوهر و یا خواهر شوهرش به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ارتباط دهد. اگر زورش به آن دو نرسد، به طور قطع و یقین، تقصیر اشتباه در انتخاب آرایشگاه زنانه را حتماً بر گردن جاری اش استوار خواهد ساخت!

  زن مظهر جمال و زیبایی خداوند بر روی کره زمین است. او همسان با کمال طلبی فطری اش، همواره به دنبال زیبایی می باشد. زن به پیروی از این حس خدادادی، زیبایی طلبی را در درون و برون از خود، جستجو می کند. پس برای پاسخگویی به این حس لطیف، تمام عوامل تاثیرگذار بر این احساس خود را در تمام انتخاب هایش مورد دقت نظر و توجه قرار می دهد. بدون شک، یکی از انتخاب های او، انتخاب سالن زیبایی مطلوب است.

عوامل طراحی دکوراسیون داخلی آرایشگاه زنانه

 عوامل تاثیرگذار در انتخاب سالن زیبایی مطلوب از منطقه، خیابان اصلی و فرعی که آرایشگاه زنانه در آن قرار دارد، شروع می شود. بعد به تابلوی سر درب سالن زیبایی، نام سالن، نمای بیرونی ساختمان سالن، نمای داخلی آن، لوازم و ابزارهای آرایشی در سالن، مبلمان و چیدمان آنها و بالاخره به حرکات و سکنات خانم آرایشگر و نیز کیفیت کارش ختم می گردد. وزن تک تک این عوامل در انتخاب هر بانویی به فراخور افکار، عقاید و سلیقه شخصی اش متفاوت است.

  اما دو عامل مهم، ذهن بلکه ناخودآگاه بانوان را درگیر خود می کند. دومین عامل، تبحر، زبدگی، مهارت، خلاقیت و اخلاق حرفه ای استاد آرایشگر است.

 اولین عاملی که بر ذهن بلکه ناخودآگاه بانوان حتی بر پیش داوری ایشان نسبت به مهارت های خانم آرایشگر تاثیر می گذارد، طراحی دکوراسیون داخلی آرایشگاه زنانه است. برقراری این ارتباط حسی بانوان با فضای داخلی، منجر به ایجاد رابطه عاطفی با استاد آرایشگر خواهد شد. به عبارت دقیق تر اگر مراجعه کننده در بدو ورود از آن فضای داخلی حس مثبت و خوبی دریافت نکند، چه بسا با لطائف الحیل در صدد ترک محیط نیز بر آید. این اقدام او، واکنشی طبیعی در مقابل ادراکات وی از محیط است.

 اهمیت فضای داخلی کسب و کار خانم آرایشگر تا بدین درجه معقول، منطقی و ضروری به نظر می رسد که مدیر سالن زیبایی باید برای آن، وقت گذاشته و نیز مبالغی هزینه کرده باشد. در غیر این صورت بدون آنکه خودش متوجه شود، بانوان زیادی را از دست خواهد داد. این به منزله از دست دادن بخشی از درآمد آرایشگاه  است. انسان ها با همه پیچیدگی های رفتاری و تمایزات اخلاقی که با یکدیگر دارند لیکن در احساسات، مشترک هستند. هر چند وزن و اندازه این احساسات در افراد مختلف، متفاوت است.

طراحی سالن زیبایی زنانه

احساس خوشایند امنیت

 یکی از احساسات مشترک در نوع بشر، توقف و ماندن شخص در مکانی است که از آن احساس خوشایندی کسب می کند. احساس خوشایند او از حظ بصری اش حاصل شده است. چنین لذت درونی که از دیدن نشات گرفته با محیط پیرامونی، ارتباطی تنگاتنگ و عمیق دارد.

 تاثیر طراحی دکوراسیون داخلی آرایشگاه زنانه بر بانوان غیر قابل انکار است. هیچ چیز از دید تیزبین بانوان به ویژه آنکه اولین بار مراجعه شان باشد، دور نمی ماند. ایشان بعد از ورود، بویژه با دو حس از حواس پنج گانه خود، اوضاع و شرایط آرایشگاه زنانه را رصد می کنند. بانوان در حالی که گوش های خود را برای شنیدن صحبت های آرایشگر تیز کرده اند، نگاه شان را مدام بر روی دکوراسیون و لوازم سالن می لغزانند. دائماً سرشان را به اطراف می چرخانند تا کمیت و کیفیت همه اجزای داخلی سالن را با ذکر جزئیات در خاطرشان ثبت و ضبط نمایند. چرا که زمان و مکان واگویی این جزئیات برای دیگر بانوان در گعده های دو نفره و یا چند نفره با افراد خانواده، دوستان، همسایگان، آشنایان و فامیل وابسته بزودی فراهم خواهد شد. هر چقدر توازن، هارمونی و هماهنگی در طراحی دکوراسیون داخلی آرایشگاه زنانه چشم نواز تر باشد، احساس رضایت او از این انتخاب افزایش پیدا می کند.

آرایشگاه زنانه در کشورمان به لحاظ فرهنگ اسلامی ـ ایرانی، ساختار متفاوتی از آرایشگاه مردانه دارد. فضای داخلی آرایشگاه زنانه، نسبت به آرایشگاه مردانه دارای فضای بسته تری است. بسته بودن فضا منجر به درگیری حواس پنج گانه با محیط اطراف خواهد شد. انس و الفت بانوان با کلیه عناصر محیط پیرامونی، پیامد درگیری حواس ایشان می باشد. بنابراین طراح می کوشد تا خلاقانه و مبتکرانه طراحی دکوراسیون داخلی آرایشگاه زنانه را به انجام رساند تا بانوان را برای حضور چند باره در این مکان، ترغیب سازد.

تاثیر رنگ در محیط

هم افزایی عوامل تاثیرگذار

 مهمترین عامل در طراحی دکوراسیون داخلی آرایشگاه زنانه، القاء احساس امنیت به بانوان است که از خود امنیت مهم تر می نمایاند. اهمیت القاء این حس در فضای داخلی و بسته تا بدانجاست که همه عوامل دیگر در مواجهه و مقابله با این عامل، رنگ می بازند. به عبارت دیگر؛ طراحی فضای داخلی باید به گونه ای رقم بخورد که در افزایش این احساس کمک کند نه اینکه آن احساس امنیت را در نزد بانوان خنثی و یا منفی سازد. دقیقاً با ملحوظ داشتن همین عامل مهم و تاثیرگذار بر روح و روان بانوان است که اتحادیه ها برای صدور پروانه، سخت گیری هایی را در خصوص مکان آرایشگاه زنانه اعمال می کنند. بنابراین به هر میزان که فرم، نور، رنگ، بافت، سقف، کف، دیوار، مبلمان، چیدمان و وسایل تزئینی، موید و هم افزای احساس امنیت برای بانوان در محیط آرایشگاه باشد، طراح و مجری دکوراسیون را به هدف نزدیک­ تر ساخته است. هدف طراح دکوراسیون داخلی، چیزی جز جلب رضایت مدیر یا مالک سالن زیبایی نیست.

 بسته بودن فضای سالن زیبایی، ضرورت ایجاد و تعبیه تهویه های مناسب را اجتناب ناپذیر می سازد. چگونگی تهویه هوا به ویژه در دورانی که هنوز ویروس منحوس کوید19 دست از سر بشریت بر نداشته، نقش موثری در ایجاد و تداوم حس امنیت و آرامش بانوان ایفاء می کند. ضمن آنکه متضمن سلامتی ایشان نیز هست. ناگفته پیداست که این مهم، تاثیر مستقیمی هم بر امنیت جسمانی و روانی آرایشگران مستقر در سالن خواهد گذاشت تا با فراغ بال و طیب خاطر بیشتری به کار خود ادامه دهند.

تاثیر نور بر فضای محیط

 کمیت و کیفیت نورهای تابانده شده به فضای داخلی آرایشگاه زنانه، تاثیر مستقیمی بر بانوان دارد. در یک طراحی غیر حرفه ای دکوراسیون داخلی، اثرگذاری نورهای تابیده شده، می تواند احساس خوف و ترس را به حاضران، القاء سازد. همچنین انتشار حس نشاط و شادابی در فضای داخلی یک محیط می تواند نتیجه یک طراحی دقیق و کاملاً حرفه ای دکوراسیون داخلی باشد. در تاثیرپذیری شخص و واکنش او بر نورهای ساطع شده بر محیط آرایشگاه بویژه زنانه، کوچکترین تردیدی روا نیست. خواه نور طبیعی باشد خواه مصنوعی. خواه منبع نور آشکار باشد خواه پنهان. خواه نورپردازی عمومی باشد خواه موضعی.

طراحی دکوراسیون سالن زیبایی

تاثیر رنگ بر فضای محیط

 رنگ محیط داخلی اعم از دیوارها، سقف و کف سالن در بزرگ و یا کوچک دیده شدن سالن آرایشگاه اثرگذار خواهد بود. غالباً در فضای داخلی هر چقدر که از رنگ های روشن بیشتر استفاده شده باشد، فضای داخلی بزرگتر جلوه می کند. هر چند که استفاده از رنگ های روشن و تیره توامان، تضاد ایجاد خواهد کرد. استفاده از رنگ های متضاد علاوه بر اینکه اثر خودش را به تنهایی بر بیننده خواهد گذاشت، واکنش آن رنگ ها را نیز نسبت به یکدیگر بر می انگیزاند.

 آیینه یک عنصر اصلی در طراحی دکوراسیون داخلی آرایشگاه زنانه تلقی می شود. بطوری که آرایشگاه بدون آیینه قابل تصور نیست. بنابراین ابعاد و جا نمایی بهینه آیینه ها، فضای داخلی را فراخ تر جلوه می دهد. مضافاً اینکه حس اعتماد و اطمینان بیشتری در بانوان نسبت به مهارت های آرایشگر بر انگیخته می شود.

  زیبایی دکوراسیون هر محیط داخلی به شکل غیر قابل انکاری با چوب، عجین شده است. شاید حس خوب و زیبایی ساطع شده از هر قطعه ی چوبی ناشی از پیشینه چوب باشد. فارغ از اینکه آن چوب چه رنگ و فرمی را بر تن خود پذیرفته است. پیشینه چوب، آن را به روزگاری که درختی زنده و سر سبز بوده، پیوند می دهد. او پیش از آنکه تقدیرش را در دکوراسیون داخلی آرایشگاه زنانه تجربه کند، نمادی از زندگی و خرمی بوده است. اکنون قطعات آن درخت همچنان ماموریت دارند تا با خلاقیت و قوه ابتکار طراح در طراحی دکوراسیون داخلی آرایشگاه زنانه، نشاط و شادابی را به بینندگان خود هدیه دهند.

ذوق و سلیقه طراح دکوراسیون داخلی وقتی نمود بیشتری پیدا می کند که بتواند با تلفیقی از همه عناصر تاثیرگذار به گونه ای اعجاز آمیز، آتش شوق و اشتیاق را در دل حاضران برای بازگشت به آن محیط فراهم آورد.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کمک میخواهی؟ با ما چت کن